Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Keo Dán 3S không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Keo Dán 3S sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống lưu trữ của Keo Dán 3S.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật

Keo Dán 3S và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện giao dịch với người tiêu dùng.
Công ty đối tác của Keo Dán 3S ở Việt Nam hoặc nước ngoài.
Bên thứ ba mà Keo Dán 3S tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong việc thu thập thông tin cá nhân người dùng hoặc bên thứ ba khi có nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật:Keo Dán 3S có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Hộ kinh doanh Gia Dụng Easylife
Địa chỉ liên hệ: 110/18/14 Ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
Email: keodan3scom@gmail.com
Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng, khách hàng có thể liên hệ: +84-326.905.718

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Keo Dán 3S không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về số Hotline.

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Keo Dán 3S chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại Keo Dán 3S, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. Keo Dán 3S cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Keo Dán 3S cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Keo Dán 3S hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline +84 326.905.718